AI (Trí Tuệ Nhân Tạo) Đang Thay Đổi Kinh Tế Thế Giới Thế Nào ?

Trong bối cảnh công nghệ đang phát triển nhanh chóng, trí tuệ nhân tạo (AI) đang nổi lên như một lực lượng chuyển đổi có tính cách mạng với những hệ quả sâu sắc đối với nền kinh tế toàn cầu. Bài viết này khám phá tác động đa dạng của AI lên các ngành khác nhau, làm nổi bật vai trò của nó trong việc định hình lại các ngành công nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tác động đến các động lực kinh tế trên toàn thế giới. Sự phổ biến của trí tuệ nhân tạo [...]

By |2024-02-19T13:49:51+07:00 04 January , 2024|Kiến thức, Marketing, Tài chính|

Sự Phát Triển Của AI Mở Ra Cơ Hội Gì Cho Ngành Marketing

Trong thế giới kinh doanh đang không ngừng thay đổi. Có một trong những lực lượng tạo ra nhiều chuyển đổi mạnh mẽ nhất chính là trí tuệ nhân tạo (AI). Tác động này đặc biệt rõ rệt trong ngành Marketing, nơi AI đang cách mạng hóa cách thức các doanh nghiệp tiếp cận, tương tác và chuyển đổi khách hàng. Bài viết này sẽ tìm hiểu những cơ hội vô vàn mà sự phát triển của AI mang lại cho ngành Marketing. 1. Hiểu rõ hơn về khách hàng AI trao cho các nhà tiếp thị những hiểu biết [...]

By |2024-02-18T12:14:45+07:00 17 November , 2023|Kiến thức, Marketing|