Sự Phát Triển Của AI Mở Ra Cơ Hội Gì Cho Ngành Marketing

Trong thế giới kinh doanh đang không ngừng thay đổi, một trong những lực lượng tạo ra nhiều chuyển đổi mạnh mẽ nhất chính là trí tuệ nhân tạo (AI). Tác động này đặc biệt rõ rệt trong ngành Marketing, nơi AI đang cách mạng hóa cách thức các doanh nghiệp tiếp cận, tương tác và chuyển đổi khách hàng. Bài viết này sẽ tìm hiểu những cơ hội vô vàn mà sự phát triển của AI mang lại cho ngành Marketing. 1. Hiểu rõ hơn về khách hàng AI trao cho các nhà tiếp thị những hiểu biết sâu [...]