Home/Tag:Báo cáo

Khuynh Hướng Thị Trường Người Tiêu Dùng Việt Nam Năm 2019

Việt Nam nằm trong top các quốc gia phát triển kinh tế nhanh nhất thế giới, với mức GDP thực dự đoán sẽ tăng 91,4% trong giai đoạn 2019 -2030 cùng với mức tăng vọt trong chi tiêu dùng. Đến năm 2030, 46 triệu người tiêu dùng thành thị sẽ có mức chi tiêu dùng 169 tỷ USD trong khi con số này cho 61 triệu người dân nông thôn sẽ là 173 tỷ USD. Những con số này mở ra nhiều cơ hội lớn cho các doanh nghiệp có thể thích ứng với những thay đổi và bắt kịp [...]

By |2019-10-07T14:32:18+07:00 19 July , 2019|Chia sẻ, Tin Tức|