“low-hanging fruit” là chiến lược gì và áp dụng thế nào ?

Chiến lược "low-hanging fruit" là một phương pháp tối ưu hóa hiệu suất trong kinh doanh, tập trung vào những cơ hội dễ dàng đạt được và mang lại lợi ích nhanh chóng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá chi tiết về chiến lược này, những ưu điểm mà nó mang lại, và cách doanh nghiệp có thể hiện thực hóa chiến lược "low-hanging fruit" để đạt được sự thành công. 1. Khái Quát về Chiến Lược "Low-Hanging Fruit" "Low-hanging fruit" xuất phát từ hình ảnh những trái hoa quả ở phía thấp và dễ dàng hái [...]