Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng là gì?

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng là gì? Một doanh nghiệp muốn phát triển thì phải hiểu rõ khách hàng của mình. Và muốn hiểu khách hàng thì phải nắm rõ hành vi tiêu dùng của họ. Từ đó đưa ra những kế hoạch hiệu quả và thiết thực. Nhằm thiết kế và cung cấp sản phẩm, dịch vụ phù hợp hơn cho tệp khách hàng của mình. Nó sẽ giúp làm tăng khả năng bán hàng và cải thiện doanh thu của Công ty/Doanh nghiệp. Vậy chúng ta hiểu thế nào là hành vi tiêu [...]