Nợ Xấu Là Gì ? Nguyên Nhân Và Cách Đối Phó Với Nợ Xấu

Nợ xấu là một vấn đề tài chính phổ biến hiện nay, ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động kinh doanh của nhiều người. Nếu không được xử lý kịp thời, nó có thể gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Nợ xấu là gì? Nợ xấu là khoản nợ quá hạn thanh toán từ 90 ngày trở lên kể từ ngày đến hạn thanh toán. Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nó được phân thành 5 nhóm, từ Nợ dưới tiêu chuẩn (Nhóm 1) đến Nợ có khả năng mất vốn (Nhóm 5). Nguyên [...]