Sự lây lan của dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất nhiều đến nền kinh tế của các nước trên thế giới, kèm theo nạn thất nghiệp gia tăng. Nhiều người đã bị mất việc làm hoặc bị cắt giảm thu nhập.Tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên trên khắp các nền kinh tế lớn.


Tại Hoa Kỳ, tỷ lệ người không có việc làm đạt tổng cộng 8,9% hàng năm, theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), báo hiệu kết thúc một thập kỷ mở rộng việc làm.
Hàng triệu công nhân cũng đã được đưa vào các chương trình duy trì việc làm do chính phủ hỗ trợ khi các bộ phận của nền kinh tế, chẳng hạn như du lịch và khách sạn, gần như đi vào bế tắc.
Số lượng cơ hội việc làm mới vẫn còn rất thấp ở nhiều quốc gia.
Các vị trí tuyển dụng việc làm ở Úc đã trở lại cùng mức của năm 2019, nhưng chúng đang tụt hậu ở Pháp, Tây Ban Nha, Vương quốc Anh và một số quốc gia khác.

nguồn: BBC