Dựa trên một cuộc khảo sát với 1502 người trưởng thành ở Hoa Kỳ được thực hiện từ ngày 25/01 đến ngày 28/02 năm 2021. Các nền tảng lớn vẫn duy trì và phát triển mạnh tại đây.


Mặc dù có thể đúng là Facebook đang thống trị toàn cảnh mạng xã hội, với 2,6 tỷ người dùng hàng ngày giữa Instagram, WhatsApp, Messenger và mạng xã hội cùng tên của nó, nhưng danh hiệu nền tảng truyền thông xã hội được sử dụng rộng rãi nhất ở Hoa Kỳ thuộc về một đối thủ ở Thung lũng Silicon. Theo một cuộc khảo sát mới của Trung tâm Nghiên cứu Pew về việc sử dụng mạng xã hội vào năm 2021, YouTube do Google sở hữu có phạm vi tiếp cận lớn nhất trong số những người trưởng thành ở Hoa Kỳ.
Theo cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 8 tháng 2, 81% người được hỏi từ 18 tuổi trở lên cho biết có sử dụng YouTube, trong khi Facebook đứng thứ hai với tỷ lệ 69%. Chỉ với 40%, Instagram bỏ xa một phần ba so với Pinterest, LinkedIn, Snapchat và Twitter. Khả năng đạt được chỉ 23% của Twitter là đặc biệt đáng chú ý, xem xét vai trò được nhận thức của nó là trung tâm của các cuộc thảo luận công khai trong vài năm qua.
Trong số 10 nền tảng hàng đầu, YouTube và Reddit là những nền tảng duy nhất chứng kiến ​​mức tăng đáng kể về mặt thống kê kể từ năm 2019, khi Pew thực hiện một cuộc thăm dò tương tự lần cuối. Điều thú vị là hai nền tảng hàng đầu cũng là những nền tảng được người dùng Internet ở mọi thế hệ sử dụng. Với tỷ lệ sử dụng 49% và 50% ở những người Mỹ từ 65 tuổi trở lên, YouTube và Facebook đang vượt xa những người xếp thứ ba là Instagram (13%) hoặc Twitter (7%) về mặt đó.
Nguồn: Statista