MÔ HÌNH PESTEL PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG DOANH NGHIỆP – THẠC SĨ QTKD ĐẠI HỌC ANDREWS HOA KỲ

  1. Mô hình Pestel là gì?

Mô hình PESTEL là phương pháp phân tích môi trường kinh doanh. Nó được sử dụng để đánh giá các yếu tố bên ngoài có ảnh hưởng đến hoạt động của một doanh nghiệp.

PESTEL này có nguồn gốc từ ETPS – một mô hình đã được xuất bản trong cuốn sách “Scanning the Business Environment” năm 1967. Là tác phẩm của giáo sư Harvard Francis Aguila.  Về sau ETPS được điều chỉnh và chuyển thành mô hình PESTEL, và được phát triển thành PESTEL.

Ưu điểm của Pestel

PESTEL là công cụ phân tích hữu ích giúp các tổ chức có cái nhìn và nhận định khách quan, toàn cảnh hơn với môi trường kinh doanh mà tổ chức đang hoạt động. Từ đó ta có thể nhận dạng được những cơ hội và mối đe dọa tiềm ẩn trong đó. Và nhờ vào đó để tạo ra được các giải pháp kinh tế tiềm năng.

Mô hình PESTEL phân tích môi trường doanh nghiệp

Mô hình này bao gồm sáu yếu tố chính bao gồm:
  • Political (chính trị)
  • Economic (kinh tế)
  • Social (xã hội)
  • Technological (công nghệ)
  • Environmental (Môi trường)
  • Legal (Pháp lý)

2. Tìm hiểu kĩ hơn về sáu yếu tố của mô hình:

a) Political (Chính trị):

Đây là tiêu chí đánh giá các yếu tố về chính trị, bao gồm các quyết định của chính phủ, luật pháp, quy định, chính sách thuế, v.v.

b) Economic (Kinh tế)

Đây là yếu tố để giá các yếu tố về kinh tế, bao gồm tình trạng tài chính, thị trường lao động, tỷ giá, lạm phát, v.v.

c) Sociocultural (Văn hóa xã hội)

Giúp xem xét các yếu tố xã hội văn hóa, bao gồm sự phát triển dân số, xu hướng tiêu dùng, giá trị văn hóa, quan điểm chính trị, v.v.

d) Technological (Khoa học công nghệ)

Giúp đánh giá các yếu tố về công nghệ. Nó bao gồm sự phát triển của các công nghệ mới, tốc độ đổi mới, tiêu chuẩn an toàn và bảo mật, v.v.

e) Environmental (Môi trường)

Giúp đánh giá các yếu tố về môi trường, bao gồm các yếu tố khí hậu, tài nguyên, giải pháp bảo vệ môi trường, v.v.

f) Legal (Pháp lý)

Đây là yếu tố để đánh giá các yếu tố về pháp lý, bao gồm các quy định, luật pháp, hợp đồng, v.v.

Phân tích môi trường kinh doanh theo PESTEL giúp các doanh nghiệp có thể đánh giá các yếu tố bên ngoài. Từ đó tìm cách tận dụng các cơ hội hoặc giải quyết các thách thức một cách hiệu quả.

3. Kết luận

Đây là một trong những công cụ xây dựng chiến lược vô cùng hữu ích dành cho các doanh nghiệp. Nó sẽ giúp doanh nghiệp xác định được những yếu tố có thể gây ảnh hưởng. Và cũng giúp tổ chức hiểu được sự tăng trưởng hoặc suy thoái của thị trường.