Chương trình đào tạo “Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh MBA Andrews năm 2020” do Viện Quản trị Kinh doanh – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) liên kết với Trường Đại học Andrews (Hoa Kỳ) dành riêng cho cán bộ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa chính thức khai giảng.

Học viên Petrolimex dự học MBA Andrews 2020 tại lễ khai giảng

Học viên MBA Andrews 2020 là 34 cán bộ đến từ Công ty Mẹ Tập đoàn và các công ty xăng dầu: Khu vực I, Khu vực III, B12, Bắc Thái, Phú Thọ, Hà Sơn Bình và Thái Bình. Đây là những cán bộ được Tập đoàn tuyển chọn kỹ về năng lực, trình độ.

Mục tiêu mà Petrolimex hướng tới thông qua MBA Andrews là trang bị kiến thức và nâng cao năng lực tư duy, phương pháp, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, quản trị doanh nghiệp, đồng thời nâng cao trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh) cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ trong diện quy hoạch tại Công ty Mẹ – Tập đoàn và các đơn vị thành viên để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng hiện nay.

Trong chiến lược phát triển, Petrolimex luôn đặt con người vào vị trí trung tâm. Vì vậy công tác đào tạo cán bộ trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực luôn được quan tâm, đặt vào vị trí quan trọng. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam đang hội nhập sâu & rộng vào nền kinh tế quốc tế, tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đòi hỏi cán bộ quản lý, điều hành phải được trang bị kiến thức, nâng cao năng lực tư duy, phương pháp, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, quản trị doanh nghiệp và trình độ ngoại ngữ để đáp ứng các đòi hỏi ở chuẩn mực khu vực và quốc tế.

Nguồn: tapchicongthuong.vn

 

Đừng bỏ lỡ sự kiện này:

Trial Class “Quản trị dòng tiền trong quản trị tài chính” – 19h tối Thứ 4 ngày 12/08/2020

MBA Andrews Trial Class là lớp học trực tuyến mô phỏng BUỔI HỌC THỰC TẾ của Chương trình Thạc sĩ Kinh doanh Đại học Andrews Hoa Kỳ tại Việt Nam. 

Trial Class “FINANCIAL MANAGEMENT – QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH” với chủ đề “Quản trị dòng tiền trong quản trị tài chính” trọng tâm vào việc giúp học viên nhận định rõ được vai trò của dòng tiền và cách quản trị dòng tiền hiệu quả trong doanh nghiệp với

Buổi Trial Class phù hợp với với những ứng viên đang cân nhắc theo học chương trình Thạc sỹ quản trị Kinh doanh quốc tế tại Việt Nam; hoặc Lãnh đạo – Quản lý các cấp đang tìm phương pháp cho việc xác định nhu cầu sử dụng vốn, tiền của doanh nghiệp theo từng thời kỳ nhất định.

Đăng ký tham gia tại đây: https://andrews.edu.vn/tcf/