Mô Hình Chiến lược BSC: Quản Trị Hiệu Quả Cho Doanh Nghiệp

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, các doanh nghiệp cần có một chiến lược kinh doanh rõ ràng và hiệu quả để có thể phát triển bền vững. Mô hình kinh doanh chiến lược BSC (Balanced Scorecard) là một công cụ hữu ích giúp doanh nghiệp định hướng và đo lường hiệu quả hoạt động của mình. 1. Mô hình kinh doanh chiến lược BSC là gì? BSC là một hệ thống quản trị chiến lược được phát triển bởi Robert Kaplan và David Norton vào năm 1992. Mô hình này bao gồm bốn khía cạnh chính: [...]