Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, các doanh nghiệp cần có một chiến lược kinh doanh rõ ràng và hiệu quả để có thể phát triển bền vững. Mô hình kinh doanh chiến lược BSC (Balanced Scorecard) là một công cụ hữu ích giúp doanh nghiệp định hướng và đo lường hiệu quả hoạt động của mình.

1. Mô hình kinh doanh chiến lược BSC là gì?

BSC là một hệ thống quản trị chiến lược được phát triển bởi Robert Kaplan và David Norton vào năm 1992. Mô hình này bao gồm bốn khía cạnh chính:

✓ BSC (Balanced scorecard) - Tổng quan về mô hình quản trị chiến lược - Tanca

 • Tài chính:

  Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

 • Khách hàng:

  Đo lường sự hài lòng của khách hàng và mức độ đáp ứng nhu cầu của họ.

 • Quy trình nội bộ:

  Xác định các quy trình quan trọng cần cải thiện để đạt được mục tiêu của doanh nghiệp.

 • Học tập và phát triển:

  Đầu tư vào con người và công nghệ để nâng cao năng lực của doanh nghiệp.

Mô hình BSC giúp doanh nghiệp:

 • Định hướng chiến lược và hoạt động của doanh nghiệp theo một hướng thống nhất.
 • Đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp một cách toàn diện.
 • Truyền thông chiến lược và mục tiêu của doanh nghiệp đến toàn bộ nhân viên.

2. Ưu điểm của mô hình BSC

BSC (Balanced scorecard) là gì? Áp dụng BSC như thế nào để mang lại lợi ích cho doanh nghiệp? - Base Resources

Mô hình BSC mang lại nhiều ưu điểm cho doanh nghiệp, bao gồm:

 • Tính toàn diện:

  Mô hình BSC bao gồm bốn khía cạnh quan trọng, giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan về hoạt động của mình.

 • Tính linh hoạt:

  Mô hình BSC có thể được điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với từng doanh nghiệp.

 • Tính đo lường:

  Mô hình BSC sử dụng các chỉ số cụ thể để đo lường hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

 • Tính truyền thông:

  Mô hình BSC giúp doanh nghiệp truyền thông chiến lược và mục tiêu của mình đến toàn bộ nhân viên.

3. Cách áp dụng mô hình kinh doanh chiến lược BSC

Để áp dụng mô hình BSC, doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau:

 1. Xác định tầm nhìn và chiến lược của doanh nghiệp.

  Đây là bước quan trọng nhất để xây dựng mô hình BSC.

 2. Xác định các mục tiêu và chỉ số cho từng khía cạnh của mô hình.

  Các mục tiêu và chỉ số cần được cụ thể, đo lường được, khả thi, liên quan và có thời hạn.

 3. Triển khai và theo dõi mô hình.

  Doanh nghiệp cần có kế hoạch triển khai cụ thể và hệ thống theo dõi để đảm bảo mô hình được thực hiện hiệu quả.

4. Lợi ích của việc áp dụng mô hình kinh doanh chiến lược BSC

Việc áp dụng mô hình BSC mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, bao gồm:

 • Tăng cường hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

  Mô hình BSC giúp doanh nghiệp tập trung vào các mục tiêu quan trọng và đo lường hiệu quả hoạt động của mình một cách toàn diện.

 • Cải thiện khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

  Mô hình BSC giúp doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu của khách hàng và nâng cao năng lực cạnh tranh của mình.

 • Tăng cường sự gắn kết của nhân viên.

  Mô hình BSC giúp doanh nghiệp truyền thông chiến lược và mục tiêu của mình đến toàn bộ nhân viên, từ đó tăng cường sự gắn kết của nhân viên với doanh nghiệp.

5. Kết luận

Mô hình kinh doanh chiến lược BSC là một công cụ hữu ích giúp doanh nghiệp định hướng và đo lường hiệu quả hoạt động của mình. Việc áp dụng mô hình BSC mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, bao gồm tăng cường hiệu quả hoạt động, cải thiện khả năng cạnh tranh và tăng cường sự gắn kết của nhân viên.

Để áp dụng mô hình BSC hiệu quả, doanh nghiệp cần lưu ý những điều sau:

 • Xác định rõ tầm nhìn và chiến lược của doanh nghiệp.

  Đây là nền tảng để xây dựng mô hình BSC.

 • Tham khảo ý kiến của các bên liên quan.

  Sự tham gia của các bên liên quan sẽ giúp mô hình BSC được xây dựng một cách toàn diện và phù hợp với thực tế của doanh nghiệp.

 • Đánh giá thường xuyên và điều chỉnh mô hình khi cần thiết.

  Mô hình BSC cần được đánh giá thường xuyên để đảm bảo tính hiệu quả.

BSC là một công cụ quản trị chiến lược mạnh mẽ, có thể giúp doanh nghiệp đạt được các mục tiêu của mình. Doanh nghiệp nên cân nhắc áp dụng mô hình BSC để nâng cao hiệu quả hoạt động và cạnh tranh của mình.