Home/Tag:doanh nghiệp

Sức ảnh hưởng của ma trận BOSTON với ngành ngân hàng

Ảnh hưởng của Ma trận Boston đối với ngành ngân hàng Ma trận Boston là một công cụ lập kế hoạch chiến lược được sử dụng để phân loại sản phẩm hoặc đơn vị kinh doanh dựa trên tốc độ tăng trưởng thị trường và thị phần của họ. Ma trận được chia thành bốn phần tư: ngôi sao, bò sữa, dấu hỏi và chó. Ngôi sao là sản phẩm hoặc đơn vị kinh doanh có tốc độ tăng trưởng cao và thị phần cao. Chúng thường là những sản phẩm hoặc đơn vị kinh doanh có lợi nhuận nhất. [...]

By |2023-09-21T09:56:17+07:00 21 September , 2023|Kiến thức|

Cách mạng công nghiệp 4.0 trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp

Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, trong đó có lĩnh vực tài chính doanh nghiệp. Nó mở ra nhiều cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp, đòi hỏi doanh nghiệp phải có sự thay đổi và thích ứng để không bị tụt hậu. Cơ hội và thách thức của cách mạng công nghiệp 4.0 đối với tài chính doanh nghiệp Cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại nhiều cơ hội cho tài chính doanh nghiệp, [...]

By |2023-09-11T10:30:22+07:00 11 September , 2023|Kiến thức|