Những Nhà Kinh Tế Học Vĩ Đại Nhất Lịch Sử

5 nhà kinh tế học vĩ đại nhất lịch sử Kinh tế học là một ngành khoa học nghiên cứu về cách thức sản xuất, phân phối và tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ. Trong lịch sử, đã có rất nhiều nhà kinh tế học xuất sắc đã có những đóng góp to lớn cho sự phát triển của ngành kinh tế học. Dưới đây là 5 nhà kinh tế học vĩ đại nhất lịch sử, được xếp hạng dựa trên mức độ ảnh hưởng của họ đến sự phát triển của kinh tế học và thế giới. 1. [...]