Lạm phát toàn cầu là gì? Ảnh hưởng như thế nào đến nền kinh tế?

Lạm phát toàn cầu là gì? Ảnh hưởng như thế nào đến nền kinh tế? Lạm phát toàn cầu là gì? Nguyên nhân của lạm phát có thể đến từ nhiều yếu tố khác nhau. Trước tiên chúng ta phải cùng nhau tìm hiểu về Lạm phát và những nguyên nhân gây ra Lạm phát. 1. Tìm hiểu về Lạm phát Lạm phát là hiện tượng tăng tỷ lệ chung của giá cả hàng hóa và dịch vụ bất thường. Trong phạm vi của một thị trường kinh tế quốc gia tại một khoảng thời gian nhất định. Đơn vị [...]