Lợi thế của doanh nghiệp khi trở thành công ty niêm yết là gì?

Lợi thế của doanh nghiệp khi trở thành công ty niêm yết là gì? I. Công ty niêm yết là gì? Trước hết chúng ta cần phải tìm hiểu khái niệm Công ty niêm yết là gì? Thuật ngữ này dùng để chỉ một loại công ty mà cổ phiếu của nó đã được niêm yết trên một sàn giao dịch chứng khoán cụ thể. Quá trình niêm yết cho phép công ty mở cửa bán cổ phiếu của mình cho công chúng thông qua sàn giao dịch. Và những người mua cổ phiếu này sẽ trở thành các cổ [...]

By |2024-02-19T15:09:13+07:00 29 December , 2023|Kiến thức, Tài chính|

Lạm phát toàn cầu là gì? Ảnh hưởng như thế nào đến nền kinh tế?

Lạm phát toàn cầu là gì? Ảnh hưởng như thế nào đến nền kinh tế? Lạm phát toàn cầu là gì? Nguyên nhân của lạm phát có thể đến từ nhiều yếu tố khác nhau. Trước tiên chúng ta phải cùng nhau tìm hiểu về Lạm phát và những nguyên nhân gây ra Lạm phát. 1. Tìm hiểu về Lạm phát Lạm phát là hiện tượng tăng tỷ lệ chung của giá cả hàng hóa và dịch vụ bất thường. Trong phạm vi của một thị trường kinh tế quốc gia tại một khoảng thời gian nhất định. Đơn vị [...]

By |2024-01-02T02:16:54+07:00 28 December , 2023|Kiến thức, Tài chính|

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng là gì?

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng là gì? Một doanh nghiệp muốn phát triển thì phải hiểu rõ khách hàng của mình. Và muốn hiểu khách hàng thì phải nắm rõ hành vi tiêu dùng của họ. Từ đó đưa ra những kế hoạch hiệu quả và thiết thực. Nhằm thiết kế và cung cấp sản phẩm, dịch vụ phù hợp hơn cho tệp khách hàng của mình. Nó sẽ giúp làm tăng khả năng bán hàng và cải thiện doanh thu của Công ty/Doanh nghiệp. Vậy chúng ta hiểu thế nào là hành vi tiêu [...]