Lợi thế của doanh nghiệp khi trở thành công ty niêm yết là gì?

I. Công ty niêm yết là gì?

Trước hết chúng ta cần phải tìm hiểu khái niệm Công ty niêm yết là gì?

 • Thuật ngữ này dùng để chỉ một loại công ty mà cổ phiếu của nó đã được niêm yết trên một sàn giao dịch chứng khoán cụ thể.
 • Quá trình niêm yết cho phép công ty mở cửa bán cổ phiếu của mình cho công chúng thông qua sàn giao dịch. Và những người mua cổ phiếu này sẽ trở thành các cổ đông của công ty.
 • Khi một công ty quyết định niêm yết, nó cần tuân theo các quy tắc và yêu cầu của sàn giao dịch mà nó chọn. Đó thường là sàn chứng khoán quốc tế hoặc quốc gia.
 • Quá trình này đưa công ty vào một môi trường mà trong đó. Cổ đông và nhà đầu tư có thể mua bán cổ phiếu của họ trên thị trường mở. Nó sẽ tạo điều kiện thuận lợi để huy động vốn và tăng cường thanh khoản của cổ phiếu.

II. Lợi thế của doanh nghiệp khi trở thành công ty niêm yết là gì?

Việc trở thành công ty niêm yết, tức là niêm yết cổ phiếu của mình trên sàn chứng khoán, mang lại nhiều lợi thế cho doanh nghiệp. Dưới đây là một số lợi thế quan trọng:

1. Huy động vốn:

 • Vốn là căn cứ để xác lập địa vị pháp lý của doanh nghiệp. Nó sẽ đảm bảo cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo mục tiêu đã định. So với các doanh nghiệp thông thường, Công ty niêm yết có thể huy động vốn từ công chúng thông qua việc phát hành cổ phiếu. Điều này giúp doanh nghiệp có thêm nguồn lực tài chính để đầu tư, mở rộng. Đồng thời giúp Doanh nghiệp có thể mạnh tay thực hiện các dự án chiến lược hơn.

2. Tăng tính thanh khoản:

 • Tính thanh khoản là việc đo lường khả năng của một tài sản hoặc doanh nghiệp. Để chuyển đổi thành tiền mặt nhanh chóng và hiệu quả. Đây là một chỉ số quan trọng nhằm đánh giá tính khả dụng của tài sản hoặc công ty. Trong việc thanh toán các khoản nợ hoặc chi trả các khoản phải trả.
 • Khi niêm yết công ty, các cổ đông có khả năng bán và mua cổ phiếu trên thị trường chứng khoán một cách dễ dàng. Việc này giúp tăng cường tính thanh khoản của cổ phiếu của doanh nghiệp. Nó sẽ tạo ra sự hấp dẫn cho các nhà đầu tư và tăng nhiều cơ hội thu hút vốn mới.

3. Tăng độ tin cậy và uy tín:

 • Độ tin cậy và uy tín là một chỉ số để các nhà đầu tư đánh giá xem mình có nên trở thành cổ đông hoặc đầu tư vào các dự án hay không.
 • Vì công ty niêm yết thường được xem xét chặt chẽ và tuân thủ các quy tắc và chuẩn mực của thị trường chứng khoán.  Dó đó, việc niêm yết cổ phiếu tạo ra một bức tranh vững mạnh về uy tín và độ tin cậy. Nhờ thế mà giúp Doanh nghiệp thu hút cả nhà đầu tư và đối tác kinh doanh khác.

4. Chia sẻ rủi ro với cổ đông:

 • Việc kinh doanh nào cũng sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro về tài chính. Vì thế, việc niêm yết cổ phiếu sẽ giúp chia sẻ rủi ro tài chính với các cổ đông và nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.
 • Điều này giảm áp lực tài chính đặt ra cho doanh nghiệp và tăng cường sự ổn định cho doanh nghiệp.

5. Tiếp cận nguồn lực:

 • Để thành công, doanh nghiệp cần tiếp cận với nhiều nguồn lực. Và công ty niêm yết có thể dễ dàng tiếp cận các nguồn lực từ thị trường tài chính.
 • Nó bao gồm cả việc tiến hành vay mượn từ các ngân hàng khi cần thiết. Hay là việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

6. Tạo lập giá trị cho cổ đông:

 • Bằng cách tăng giá trị cổ phiếu thông qua sự phát triển và tăng trưởng của doanh nghiệp. Các công ty niêm yết sẽ tạo ra nhiều giá trị thật cho cổ đông

7. Dễ dàng thực hiện giao dịch và sáp nhập:

 •  Do có khả năng sử dụng cổ phiếu làm công cụ thanh toán một cách dễ dàng. Các công ty niêm yết có lợi thế trong việc thực hiện các giao dịch mua lại, sáp nhập và hợp nhất.

Lưu ý: Việc niêm yết cổ phiếu cũng đi kèm với nhiều yêu cầu và trách nhiệm. Nó bao gồm việc:

 • Tuân thủ các quy tắc của sàn chứng khoán
 • Bắt buộc báo cáo tài chính định kỳ
 • Tuyệt đối tuân thủ các quy định về thông tin công bố.
 • Minh bạch thông tin, tuân thủ pháp lý

Công ty niêm yết là gì?

III. Những thách thức và khó khăn Doanh nghiệp phải đối mặt khi niêm yết:

Quá trình trở thành công ty niêm yết không phải là một quyết định dễ dàng. Bởi nó đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng cũng như đối mặt với một số khó khăn và thách thức.

Dưới đây là một số khía cạnh khó khăn mà các doanh nghiệp thường gặp khi quyết định trở thành công ty niêm yết:

1. Yêu cầu Tuân thủ và Báo cáo:

 • Đã niêm yết thì phải công khai và minh bạch. Các công ty niêm yết phải tuân thủ nhiều quy tắc và tiêu chuẩn của sàn giao dịch.
 • Nó phải bao gồm việc cung cấp thông tin tài chính định kỳ và báo cáo. Điều này yêu cầu công ty phải có quy trình quản lý và báo cáo tài chính chặt chẽ.

2. Chi phí Liên quan đến Niêm yết:

 • Quá trình niêm yết không phải là miễn phí. Các chi phí liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu
 • Nó bao gồm phí đăng ký, phí duy trì và các chi phí khác. Bạn nên cân nhắc kĩ trước khi niêm yết công ty. Đây có thể là một gánh nặng tài chính đối với các doanh nghiệp.

3. Quản lý và Phản hồi Cổ đông:

 • Các công ty niêm yết phải quản lý và duy trì một mối quan hệ tích cực với cổ đông của mình.
 • Doanh nghiệp cần thường xuyên cung cấp thông tin và phản hồi với các cổ đông. Đồng thời cũng cần quản lý kỳ vọng của thị trường.

4. Thách thức về Quản lý Chiến lược:

 • Công ty phải có khả năng đáp ứng với áp lực từ thị trường và cổ đông.
 • Đôi khi, áp lực ngắn hạn từ thị trường có thể làm ảnh hưởng đến quyết định chiến lược dài hạn của công ty.

5. Nhìn Nhận Về Hiệu suất Công Ty:

 • Các công ty niêm yết thường phải đối mặt với việc được đánh giá dựa trên hiệu suất tài chính và kết quả kinh doanh mỗi quý,
 • Việc này có thể tạo ra áp lực lớn và yêu cầu công ty phải duy trì sự ổn định và tăng trưởng.

6. Nguy cơ Pháp lý và Tuân thủ:

 • Công ty niêm yết sẽ phải đối mặt với nhiều tình huống từ các nguy cơ về pháp lý trước và sau khi lên sàn.
 • Do vậy, Doanh nghiệp cần hết sức tuân thủ các quy tắc của sàn giao dịch và cơ quan quản lý tài chính. Và việc này đòi hỏi sự chú ý và tuân thủ nghiêm ngặt.

7. Rủi ro về Biểu đồ Giá Cổ Phiếu:

 • Khi bạn niêm yết, nghĩa là bạn phải đủ sức chấp nhận mọi rủi ro. Đặc biệt là về giá cổ phiếu công khai của công ty. Giá cổ phiếu có thể bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố.
 • Nó bao gồm tình trạng thị trường, tin tức kinh doanh. Và thậm chí là các biến động không lường trước được trong thị trường tài chính kinh doanh hết sức sôi động ngày nay.

8. Quản lý Dữ liệu và Bảo mật:

 • Ngày nay, trong thế giới mở về thông tin. Việc bảo mật các dữ liệu và thông tin tối quan trọng là vô cùng cần thiết. Vì niêm yết nên dễ dẫn đến việc thất thoát, rò rỉ thông tin, dữ liệu quan trọng.
 • Công ty cần duy trì một hệ thống quản lý dữ liệu và bảo mật chặt chẽ để đảm bảo thông tin nhạy cảm không bị rò rỉ hoặc bị tấn công.
 • Trước khi quyết định trở thành công ty niêm yết. Các doanh nghiệp cần xem xét cẩn thận và đánh giá kỹ lưỡng những yếu tố này. 
 • Nhằm đảm bảo rằng nó có khả năng và độ chín chắn để đối mặt với những khó khăn đặt ra.

IV. Làm thế nào để trở thành công ty niêm yết:

Để trở thành một công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán, các công ty phải đáp ứng một số điều kiện cụ thể. Dưới đây là một số yếu tố quan trọng mà một công ty cần phải đạt được để trở thành một công ty niêm yết:

1. Tài chính ổn định:

Để được niêm yết, công ty cần phải có tình hình tài chính ổn định và có khả năng tạo ra lợi nhuận đều đặn.

Việc này thường được đo lường qua các chỉ số tài chính như:

 • Doanh thu
 • Lợi nhuận gộp 
 • Lợi nhuận ròng.

2. Tuân thủ quy định và luật pháp:

 • Công ty phải tuân thủ các quy định và luật pháp liên quan đến việc niêm yết trên thị trường chứng khoán.
 • Nó bao gồm các quy định về báo cáo tài chính, thông tin công khai và quản lý vốn.

3. Khả năng minh bạch và công khai thông tin:

 • Công ty cần phải có khả năng cung cấp thông tin đầy đủ khi cần thiết.
 • Và doanh nghiệp phải luôn minh bạch về các hoạt động kinh doanh, tài chính và chiến lược. Nhằm đảm bảo sự tin cậy từ phía các nhà đầu tư.

4. Cơ cấu quản lý chuyên nghiệp:

 • Các doanh nghiệp cần phải có một cơ cấu quản lý chuyên nghiệp và hiệu quả.
 • Nghĩa là phải đủ tốt để đảm bảo quản lý hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả và minh bạch.

5. Dòng tiền và thanh khoản tốt:

 • Dòng tiền và thanh khoản tốt là tiêu chí quan trọng. Công ty cần có dòng tiền và thanh khoản đủ để đáp ứng nhu cầu của thị trường chứng khoán và các nhà đầu tư.

6. Đội ngũ quản lý và nhân viên có trình độ cao:

 • Các doanh nghiệp cần có đội ngũ quản lý và nhân viên có trình độ cao và kinh nghiệm. Để có thể điều hành công ty một cách thành công và bền vững.

Lưu ý:

Những yếu tố này có thể thay đổi tùy theo quy định của từng quốc gia và thị trường chứng khoán cụ thể.

Đối với một công ty, quá trình niêm yết cũng có thể đòi hỏi thực hiện các bước chuẩn bị cụ thể. Và cần tuân thủ các quy trình của sở giao dịch chứng khoán hoặc tổ chức quản lý thị trường tài chính.

Công ty niêm yết là gì?

Công ty niêm yết là gì?

Đôi nét về chương trình MBA Andrews

Trường thành lập vào năm 1874, tại bang Michigan, Hoa Kỳ, đại học Andrews. Đây là một trong những trường đại học lâu đời nhất nước Mỹ. Trường được kiểm định Vùng bởi Ủy ban kiểm định Đại học và sau Đại học vùng Trung Bắc Hoa Kỳ. Hay là The Higher Learning Commission of North Central Association. Là nơi trực thuộc Hội đồng kiểm định bậc cao (CHEA) và Bộ Giáo dục Hoa Kỳ (USDE).

Thông tin khóa học:

 • Chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) ĐH Andrews Hoa kỳ.
 • Liên kết với ĐH Quốc tế (ĐHQG HCM) và Viện Quản trị Kinh doanh (ĐH KTQD Hà Nội) đang mở đơn tuyển sinh.
  Khu vực HCM khóa 15 (2023-2025).
  Hạn nộp dự tuyển: 30.11.2023.
  Khu vực Hà Nội Khóa 08 (2022 – 2024).
  Hạn nộp dự tuyển: 30.05.2023.
  Học bổng do ĐH Andrews Hoa kỳ tài trợ.
 • Hotline tư vấn: 038.205.6699
Xem thêm các bài viết khác tại: