GIỚI THIỆU

Thành lập vào năm 1874 tại Michigan – Hoa Kỳ, đến nay đại học Andrews đã đào tạo hơn 130 chương trình bậc đại học và 70 chương trình sau đại học. Học viên của trường đến từ hơn 100 quốc gia và hình thành mạng lưới cựu sinh viên quy mô trên toàn thế giới.

Bắt đầu triển khai tại Việt Nam từ năm 2015, chương trình MBA của đại học Andrews đã và đang đào tạo 12 khoá học tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh với hai đối tác là trường đại học Kinh tế Quốc dân và trường đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Các cựu học viên của chương trình MBA Andrews đang từng bước khẳng định thành công của mình trên con đường sự nghiệp và tạo dấu ấn trong môi trường kinh doanh ở cả Việt Nam lẫn quốc tế.

0+
lịch sử hình thành và phát triển
0
Các chương trình mở rộng liên kết được đặt tại 19 quốc gia và 5 châu lục
0+
cựu sinh viên trên toàn thế giới
0
khóa đào tạo MBA tại Việt Nam sau 3 năm triển khai

CÁC CHUYÊN MỤC

TÌM HIỂU THÊM VỀ CHƯƠNG TRÌNH