5 Cấp Độ Lãnh Đạo Và Vị Trí Của Bạn Ở Đâu ?

Lãnh đạo là một hành trình động lực liên quan đến sự phát triển và hoàn thiện liên tục. Trong lĩnh vực lãnh đạo, một khuôn khổ được công nhận rộng rãi là “5 Cấp độ Lãnh đạo”. Mô hình này, được phổ biến bởi chuyên gia lãnh đạo John C. Maxwell. Cung cấp một lộ trình cho những cá nhân có tham vọng nâng cao kỹ năng lãnh đạo của họ.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá từng cấp độ. Và cung cấp những hiểu biết về đặc điểm của chúng và cách chúng đóng góp vào lãnh đạo hiệu quả.

1. Cấp độ 1: Chức vụ

 • Ở cấp độ cơ bản, các nhà lãnh đạo dựa vào danh hiệu hoặc chức vụ của họ để tác động đến người khác.
 • Trong khi cấp độ này mang lại một mức độ thẩm quyền nhất định, nó không tự động đem lại sự tôn trọng.
 • Lãnh đạo đích thực vượt xa các danh hiệu. Nó liên quan đến việc xây dựng lòng tin và thiết lập uy tín thông qua hành động và mối quan hệ.

2. Cấp độ 2: Cho phép

 • Vượt ra ngoài thẩm quyền vị thế, lãnh đạo Cấp độ 2 tập trung vào việc xây dựng kết nối với người khác.
 • Các nhà lãnh đạo ở giai đoạn này hiểu được tầm quan trọng của mối quan hệ. Và tạo ra một môi trường nơi các thành viên trong nhóm cảm thấy được trọng dụng.
 • Lòng tin và mối quan hệ sâu sắc trở thành trung tâm trong phong cách lãnh đạo của họ. Đặt nền móng cho sự hợp tác và thành công chung.

3. Cấp độ 3: Hiệu quả

 • Các nhà lãnh đạo Cấp độ 3 hướng tới kết quả. Họ ưu tiên năng suất và hiệu quả, thúc đẩy nhóm hướng tới đạt được các mục tiêu chung.
 • Những nhà lãnh đạo này nhấn mạnh tính chịu trách nhiệm. Và truyền cảm hứng cho người khác đảm nhận trách nhiệm của họ.
 • Sự tập trung vào kết quả của họ góp phần vào thành công chung của nhóm và tổ chức.

4. Cấp độ 4: Phát triển

 • Con người Các nhà lãnh đạo ở Cấp độ 4 nhận ra tầm quan trọng của việc đầu tư vào sự phát triển của các thành viên trong nhóm.
 • Họ tích cực cố vấn và phát triển các cá nhân, nuôi dưỡng một văn hóa cải tiến liên tục.
 • Bằng cách trao quyền cho người khác đạt được tiềm năng tối đa của họ. Các nhà lãnh đạo Cấp độ 4 góp phần vào thành công và tính bền vững lâu dài của tổ chức.

5. Cấp độ 5: Đỉnh cao

 • Đỉnh cao của lãnh đạo là Cấp độ 5, nơi các cá nhân đã đạt đến đỉnh cao của ảnh hưởng và tác động.
 • Các nhà lãnh đạo Cấp độ 5 sở hữu một sự kết hợp hiếm có giữa lòng khiêm tốn và quyết tâm không lay chuyển.
 • Họ ưu tiên thành công của tổ chức hơn là vinh quang cá nhân. Để lại một di sản bền vững vượt xa nhiệm kỳ của họ.

Đánh giá Cấp độ Lãnh đạo của bạn:

5 CẤP ĐỘ LÃNH ĐẠO

Bây giờ chúng ta đã khám phá 5 Cấp độ Lãnh đạo, đã đến lúc tự phản ánh. Bạn hiện đang đứng ở đâu trong hành trình lãnh đạo này?

Bạn có chủ yếu dựa vào danh hiệu của mình (Cấp độ 1). Hay bạn đã chấp nhận tầm quan trọng của xây dựng mối quan hệ (Cấp độ 2)?

Có lẽ bạn đang tập trung vào đạt kết quả (Cấp độ 3). Hoặc tích cực phát triển các thành viên trong nhóm của mình (Cấp độ 4).

Lý tưởng nhất, bạn hướng tới việc đạt đến đỉnh cao của lãnh đạo (Cấp độ 5) bằng cách kết hợp điểm mạnh của mỗi cấp độ.

Phát triển các Kỹ năng Lãnh đạo:

5 Cấp Độ Lãnh Đạo (John Maxwell) – EZCARE – Tri thức

Bất kể cấp độ hiện tại của bạn là gì, chìa khóa để phát triển liên tục là sự phát triển có chủ ý.

Xác định những lĩnh vực cần cải thiện và đặt ra các mục tiêu cụ thể.Có thể đo lường được. Tìm sự cố vấn và hướng dẫn từ các nhà lãnh đạo đi trước bạn.

Đầu tư thời gian để rèn luyện cả kỹ năng kỹ thuật và giao tiếp xã hội để trở thành một nhà lãnh đạo toàn diện và hiệu quả.

Vai trò của Trí thông minh Cảm xúc:

Một sợi chỉ đỏ xuyên suốt 5 Cấp độ Lãnh đạo là tầm quan trọng của trí thông minh cảm xúc.

Những người lãnh đạo hiểu và quản lý cảm xúc của họ. Đồng thời thấu hiểu cảm xúc của người khác tạo ra một môi trường làm việc tích cực và hiệu quả.

Trí thông minh cảm xúc cải thiện giao tiếp, giải quyết xung đột và tổng thể động lực nhóm. Tạo điều kiện thuận lợi cho sự tiến bộ qua các cấp độ lãnh đạo.

Các chiến lược để tiến thân qua các cấp độ:

 • Tự nhận thức:

Hiểu được điểm mạnh và điểm yếu của bản thân như một người lãnh đạo. Tìm kiếm phản hồi và cởi mở với việc tự hoàn thiện bản thân.

 • Học tập liên tục:

Cập nhật các xu hướng trong ngành, các thực tiễn tốt nhất về lãnh đạo và các cơ hội phát triển bản thân.

 • Giao tiếp hiệu quả:

Thành thạo nghệ thuật truyền đạt rõ ràng và ngắn gọn. Đảm bảo rằng nhóm của bạn hiểu được tầm nhìn và mục tiêu của bạn.

 • Trao quyền cho người khác:

Phân công trách nhiệm và trao quyền cho các thành viên nhóm đảm nhận trách nhiệm của họ. Nuôi dưỡng một nền văn hóa hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau.

 • Dẫn dắt bằng chính trực:

Xây dựng lòng tin bằng cách liên tục thể hiện tính trung thực, minh bạch và đạo đức trong hành vi.

Kết luận:

Lãnh đạo không phải là một vị trí tĩnh. Đó là một hành trình phát triển và ảnh hưởng.

Bằng cách hiểu được 5 Cấp độ Lãnh đạo. Bạn có thể đánh giá vị trí hiện tại của mình và vạch ra hướng đi để phát triển. Cho dù bạn đang ở các cấp độ cơ bản hay phấn đấu để đạt đến đỉnh cao. Việc học tập liên tục và phát triển có chủ ý sẽ thúc đẩy bạn trở thành một nhà lãnh đạo hiệu quả và tác động hơn.

Hãy nhớ rằng, lãnh đạo không phải là danh hiệu bạn nắm giữ mà là ảnh hưởng tích cực bạn tác động lên những người xung quanh.

Đọc thêm các bài viết khác tại đây: