PESTEL là gì?

PESTEL là mô hình phân tích môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp. Giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn cũng như năm bắt được cơ hội trên thị trường mà họ đang hoạt động. Trong bài viết này MBA Andrew sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn mô hình PESTEL.

PESTEL là mô hình phân tích môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp. Giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn cũng như năm bắt được cơ hội trên thị trường mà họ đang hoạt động. Trong bài viết này MBA Andrew sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn mô hình PESTEL.

Mô hình PESTEL gồm các yếu tố nào ?

PESTEL là một mô hình không những giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan về thị trường đang hướng đến mà con giúp doanh nghiệp năm cơ hội phát triển và tránh các rủi rỏ trong quá trình hoạt động kinh doanh.

 PESTEL là một mô hình không những giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan về thị trường đang hướng đến mà con giúp doanh nghiệp năm cơ hội phát triển và tránh các rủi rỏ trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Mô hình PESTEL

Mô hình PESTEL gồm 6 yếu tố chính :

“P” (Politics) đại diện cho Chính trị,

“E” (Economic) cho kinh tế ,

“S” (Social) là xã hội

“T” (Technology) là công nghệ

“L” (Legal) là pháp lý

“E” (Environmental) là môi trường

Các yêu trên đều ảnh hưởng bên trong và ngoài doanh nghiệp, tác động trực tiếp đến sự phát triển của doanh nghiệp.

Tầm ảnh hưởng của PESTEL đến doanh nghiệp như thế nào?

Mọi lãnh thổ, Đất nước trên thế giới đều có những cơ hội, thách thức và rủi rỏ trong thị trường kinh doanh. Chính vì thế để nắm bắt cơ hội phát triển và hạn chế tốt nhất những rủi ro cho doanh nghiệp thì mô hình PESTEL sẽ là một cung cụ hỗ trợ vô cùng đắc lực.

Mọi lãnh thổ, Đất nước trên thế giới đều có những cơ hội, thách thức và rủi rỏ trong thị trường kinh doanh. Chính vì thế để nắm bắt cơ hội phát triển và hạn chế tốt nhất những rủi ro cho doanh nghiệp thì mô hình PESTEL sẽ là một cung cụ hỗ trợ vô cùng đắc lực.

Để đưa doanh nghiệp đi đúng định hướng. Các doanh nghiệp cần chú ý những yếu tố của mô hình PESTEL sau đây:

 Chính trị:

  • Các doanh nghiệp khi hướng đến thị trường của một Quốc gia nào đó. Đầu tiên nên nghiên cứu về mặt chính trị và các chính sách của Quốc gia đó đối với doanh nghiệp chẳng hạn như: Chính sách về thuế, thương mại, luật làm việc và sự hỗ trợ chính phủ đối với doanh nghiệp.

 Kinh tế:

  • Để có những định hướng dài lâu cho doanh nghiệp. Điều cần thiết chúng ta phải xem xét tình hình kinh tế trên thị trường mà doanh nghiệp hướng đến. Sự bất ổn, chu kỳ lạm phát, lãi suất và tốc độ tăng trưởng kinh tế cần doanh nghiệp nghiên cứu kĩ.

Xã hội:

  • Mỗi nơi trên thế giới đều có mỗi văn hóa riêng. Để sản phẩm có thể tiếp cận, thu hút và được người dùng ưa chuộng. Các doanh nghiệp cần phải khảo sát các vấn đề như: nhân khẩu học, thói quen tiêu dùng, tín ngưỡng, văn hóa của từng địa phương.

Công nghệ:

  • Đầu tư vào công nghệ là một hướng đi tối ưu cho doanh nghiệp. Khi có công nghệ các công ty có thể giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm. Đồng thời với sự phát triển internet, công nghệ thông tin sẽ là cộng cụ tiếp cận các khách hàng tốt nhất trên các nền tẳng mạng xã hội.

Pháp lý:

  • Có một số luật sẽ ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh ở một Quốc gia. Chính vì thế phân tích pháp lý sẽ tránh những rủi ro, vi phạm của doanh nghiệp. Ví dụ: luật tiêu dùng, lao động, tiêu chuẩn an toàn,…

Môi trường:

  • Môi trường sẽ có những ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình hoạt động doanh nghiệp. Cần phải nghiên cứu thời tiết, vị trí địa lý,… Để tránh những hệ lụy khi hoạt động lâu dài.

MÔ HÌNH PESTEL PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG DOANH NGHIỆP (andrews.edu.vn)

Tại sao doanh nghiệp nào cũng cần sử dụng phân tích PESTEL? – Thạc sĩ QTKD Đại học Andrews Hoa Kỳ

4 cuộc cách mạng công nghiệp trong lịch sử thế giới – Thạc sĩ QTKD Đại học Andrews Hoa Kỳ

LỊCH SỬ CÁC CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP: CUỘC CÁCH MẠNG LẦN 1 (andrews.edu.vn)