Tấm bằng MBA – bệ phóng vững chắc bứt phá sự nghiệp sau đại dịch COVID-19

Dịch COVID-19 vừa là thách thức cũng vừa là cơ hội để mỗi cá nhân nhìn nhận lại bản thân, sống chậm lại và tích lũy kiến thức để bứt phá sự nghiệp sau đại dịch. Và việc sở hữu tấm bằng MBA giúp con đường thăng tiến trở nên nhanh hơn bao giờ hết! […]