BA CẤP ĐỘ CỦA TƯ DUY PHẢN BIỆN

Ba cấp độ của tư duy phản biện là gì?

Bất kể bạn đang ở giai đoạn nào trong cuộc đời, kỹ năng tư duy phản biện cho phép bạn suy nghĩ sâu sắc hơn về các vấn đề. Đặc biệt là khi tiến hành nghiên cứu và viết cho đối tượng học thuật, bạn cần có tư duy phản biện để diễn giải những luận điểm của bạn một cách thuyết phục.

Kỹ năng tư duy phản biện giúp bạn kết nối và sắp xếp các ý tưởng rồi đưa ra kết luận. Ba cấp độ trong tư duy phản biện từ thấp đến cao bao gồm: phân tích, suy luận và đánh giá.

CẤP ĐỘ 1: PHÂN TÍCH

Phân tích bao gồm các hoạt động sau:

 • Xác định những gì đang được nói.
 • Phân biệt cái có liên quan và cái không liên quan.
 • Kết nối các luồng suy nghĩ khác nhau.
 • Phân loại các đặc điểm tương tự.
 • Xác định sự khác biệt.
 • Xác định các phép loại suy.

BA CẤP ĐỘ CỦA TƯ DUY PHẢN BIỆN

CẤP ĐỘ 2: SỰ SUY LUẬN

Suy luận yêu cầu bạn thực hiện các tác vụ sau:

 •  Vẽ ra những gì đang được truyền đạt (và những gì không được truyền đạt).
 •  Diễn giải các hành động thành ví dụ về đặc điểm, ý định hoặc biểu thức.
 •  Xác định các giả định.
 •  Hiểu các ý tưởng trừu tượng.
 • Áp dụng phép loại suy để đi đến kết luận.
 • Nhận biết các mối quan hệ nguyên nhân và kết quả.

BA CẤP ĐỘ CỦA TƯ DUY PHẢN BIỆN

CẤP ĐỘ 3: ĐÁNH GIÁ

Đánh giá bao gồm các hoạt động sau:

 • Đưa ra lý do cho các quyết định.
 • Đánh giá giá trị, độ tin cậy hoặc sức mạnh của một lập luận.
 • Hiểu được tầm quan trọng hoặc ý nghĩa của thông tin.
 • Phê bình các ý tưởng một cách xây dựng.
 • Sửa đổi ý tưởng để đáp lại các lập luận hoặc phản hồi.

BA CẤP ĐỘ CỦA TƯ DUY PHẢN BIỆN

KẾT

Sở hữu một tư duy phản biện xuất sắc sẽ đem lại cho bạn một lợi thế đáng kể trong cuộc sống cá nhân, học tập và làm việc lâu dài của bạn.

Đọc thêm bài viết tại:

HỌC MBA ANDREWS DANH GIÁ – BỨT PHÁ TƯƠNG LAI

Nhận ngay HỌC BỔNG 100% khóa học “Global Leadership” tại khuôn viên Đại học Andrews, Hoa Kỳ khi đăng ký tuyển sinh và nhập học từ 08/11/22 đến 31/12/2022.

*Đăng ký nhận tư vấnTẠI ĐÂY.